วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

โฟล์คซอง


โฟลค์ซอง คือเพลงพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนานสร้างความบรรเทิง ใช้ประกอบงานพิธีของชาวบ้านได้ซึ่งเนื้อหาในเพลงอาจจะแตกต่างกันออกไป อาธิมีคติสอนใจในเพลง มีเรื่องราวเกี่ยวกับศานา เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งความรัก เป็นต้น การขับร้องนั้นจะมีเครื่องดนตรีประกอบหรือไม่มีก็ได้ถ้าใช้เครื่องดนตรีก็จะนำเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาบรรเลงประกอบ ไม่มีแบบแผนการบรรเลงซึ่งจะบรรเลงอย่างอิสระ แน่นอนถือได้ว่าเพลงของทุกชาติเป็นเพลงพื้นบ้านหรือเป็นต้นกำเนิดของเพลงชนิดอื่นๆก็ว่าได้ อาธิเพลงของเยอรมัน เพลงของชาวฝรั่งเศส เพลงของอังกฤษ หรือเพลงพื้นบ้านของไทย ในปัจจุบันมีคนเอาคำว่า โฟลค์ซอง มาใช้ในความหมายหรือสื่อถึงการขับร้อง ร้องเพลงพร้อมกับเล่นบรรเลงควบคู่กับ กีต้าร์ไฟฟ้า มาใช้บรรเลงคู่กัน การขับร้องจะมีความสำคัญมากกว่าการบรรเลงของเสียงดนตรี คำว่า โฟล์คซอง ถูกสร้างขึ้นโดย คุณชัยพล ชูครุวงศ์ เพลง Folk song  ก็เป็นเพลงอีกแนวที่ฟังง่ายๆๆ สบายๆๆเน้นเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น และบอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนในที่นั้นๆ ๆ เครื่องดนตรีก้จะเป็น เครื่องดนตรีของพื้นบ้าน เช่น สะล้อ ซอ ซึง ขลุ่ย ซึ่งศิลปินที่ใครๆ ก็รู้จักและชอบในความเป็นเค้าก็คือ คุณจรัล มโนเพ็ชร ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ได้ฝากบทเพลงเพราะๆๆ ไว้ให้ฟัง วงดนตรี โฟลค์ซอง ปัจจุบันมีก่อกำเนิดขึ้นมากมายหลายวงศ์อาธิ Shadow (วงชาโดว์) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก สะดวกในการขนย้ายไปแสดงในที่ต่าง ๆ ใช้บรรเลงประกอบการขับร้อง และบางครั้งบรรเลงเฉพาะดนตรีอย่างเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้มี กีต้าร์ลีด (เมโลดี้) กีต้าร์คอร์ด กีต้าร์เบส กลองชุด เครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ
String combo วงดนตรีประเภทนี้ดัดแปลงมาจากวงคอมโบ และวงชาโดว์ คือ นำเอาเครื่องดนตรีในวงชาโดว์ผสมกับวงคอมโบ แต่ยังคงให้เครื่องดนตรีประเภท กีต้าร์เป็นเครื่อง ที่มีความสำคัญกว่าเครื่องดนตรีอื่น ๆ

1 ความคิดเห็น: